Maske Bandagist kjøper Bandagist 1

Maske Bandagist som er en del av MaskeGruppen AS har i dag kjøpt Bandagist1. Bandagist1 består av 4 butikker lokalisert i Harstad, Trondheim, Bærum og Oslo. Bandagist1 hadde i 2019 …

Hvordan fungerer blå resept?

Blå resept på inkontinensprodukter betyr at du får dekket deler av kostnaden for disse produktene fra myndighetene. Men hvem har rett på blå resept? Blå resept og refusjonsberettigede produkter er …