Det blir stadig mer fokus på underernæring, både i forbindelse med at befolkningen blir eldre og i tilknytning til ulike sykdomsforløp. Samtidig blir det stadig bedre produkter for både måltidserstattere og tilskudd som kan sikre et bedre og mer næringsrikt kosthold for de som har utfordringer med å spise variert eller nok.

Våre leverandører har et rikt utvalg av næringsdrikker, som passer til ulike situasjoner og personer. Det er viktig at du får god veiledning av ernæringsfysiolog eller lege, samt at vi kan hjelpe deg med å kartlegge de ulike produktene som finnes.

Blåresept

Helfo kan gi stønad til næringsmidler ved medisinske tilstander/Diagnoser som er omtalt i blåreseptforskriften § 6. Du vil motta et vedtak om individuell stønad. Det er vedtaket SAMMEN med resepten som gir rett til stønad. Hvilke næringsmidler som er forhåndsgodkjent for stønad, er oppført i produkt og prislistene.

Vedtak

Legen din må sende en individuell søknad om stønad til næringsmidler på vegne av deg. Det er Helfo som vurderer om du kan få dekket utgiftene på blå resept. Når Helfo har mottatt søknaden vil du automatisk motta et SMS-varsel innen 2 virkedager. Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 8 uker.

Når du har vedtak og resept klar

Når din søknad er godkjent og lege har forskrevet resept, må du ta med deg vedtaket ditt til oss. Vedtaket vil så, med ditt samtykke, lagres i vårt kunderegister slik at du slipper å ha det med deg hver gang du skal hente ny runde.

Næringsbehov hos eldre

Mye forandrer seg når man blir eldre, aktivitetsnivået reduseres, metabolismen synker og man har et lavere energibehov enn tidligere. Derimot forandres ikke behovet for næring og gode næringsstoffer som aminosyrer, vitaminer og mineraler. En eldre kropp tar nemlig ikke opp næringsstoffer like lett som en ung kropp, og det er derfor enda viktigere enn før å ha fokus på et godt sammensatt kosthold. Dårlig sammensatt kosthold i kombinasjon med mindre mat gjør at underernæring blant eldre er vanligere enn man tror. Underernæring blant eldre gir uheldige ringvirkninger som økt risiko for å rammes av sykdommer, samt at man reagerer dårligere på medisinsk behandling.

Kurs

Maske Bandagist AS holder kurs for omsorgspersoner, helsepersonell og kunder, ta kontakt for mer informasjon.