Hvordan fungerer blå resept?

Blå resept på inkontinensprodukter betyr at du får dekket deler av kostnaden for disse produktene fra myndighetene. Men hvem har rett på blå resept?

Blå resept og refusjonsberettigede produkter er to uttrykk som omhandler det samme. Det betyr at du slipper deler av kostnadene for tjenestene og produktene som er innunder denne ordningen.

Inkontinens er egenandelstak 1

Det finnes to forskjellige egenandelstak i Norge – egenandelstak 1 og 2. Inkontinensprodukter havner i gruppe 1 – sammen med andre blå resept medisiner/næringsmidler/medisinsk utstyr, lege, psykolog, poliklinikk, laboratorier og røntgeninstitutt. Når du går over grensen på egenandelstak 1 (i 2019 er grensen på 2369 kroner) vil du få disse tjenestene og produktene gratis ut kalenderåret. Du vil da automatisk få tilsendt et frikort.

3 måneders urinlekkasje gir refusjonsrett

Dersom du opplever å ha lekkasjeproblemer i 3 måneder eller mer, kan du få inkontinensprodukter på blå resept. Det er HELFO – Helsedirektoratets ytre etat, som til en hver tid bestemmer hvilke inkontinensprodukter du kan få på blå resept.

Du kan få de fleste av Attends sine bind, innlegg og bleier på resepten. Du kan også få produkter som Cover-Dri stol- og sengebeskyttelse, Attends sine truser og Attends Barrierespray.

Les mer som dette temaet på Attendsbloggen: https://www.attends.no/blogg/bla-resept-pa-inkontinensprodukter-hvordan-fungerer-det-egentlig

Lurer du på hvilke produkter som passer for ditt behov? Spør gjerne de dyktige medarbeiderne i butikkene våre, eller få en god oversikt her:

https://www.attends.no/blogg/hvilket-inkontinensprodukt-skal-jeg-velge