Hva må til for at et sår skal gro?

Uansett alvorlighetsgrad eller størrelse på såret, prinsippene for sårbehandling er de samme. Det er noen faktorer som må tas hensyn til for å optimalisere forholdene slik at såret kan gro raskt og effektivt.

Riktig fuktighet og temperatur
Det er gunstig å oppretteholde hudens naturlige fuktighet og temperatur, da trives de fornyende hudcellene best. Med en pustende bandasje fordamper overflødig fuktighet ut. Det er en myte at sår bør luftes, jevn temperatur (kroppstemperatur) og fuktighet er det beste.

Fjerning av væske
Blod og sårvæske må effektivt fjernes fra såret. Bandasjens absorpsjon er likevel kun én av faktorene når vi snakker om væskehåndtering. Vel så viktig er det at væsken holdes inne i bandasjen og ikke presses tilbake til såret ved f.eks. ytre trykk (retensjon), og at overflødig fuktighet fordamper gjennom bandasjens toppfilm.

Væskehåndtering = Absorpsjon + Retensjon + Fordampning

Holde omkringliggende hud tørr og frisk
Siden det er den friske huden rundt såret som skal fornye seg slik at såret lukkes, er det veldig viktig å holde dette området tørt og friskt. I tillegg til å effektivt håndtere sårvæske, er det også gunstig at bandasjen skaper en forsegling mellom våt sårseng og tørr hud. Hvit og oppbløtt hud (maserasjon) rundt såret tyder på at det er for fuktig og at bandasjen ikke håndterer sårvæsken godt nok.

La såret få ro til å gro
Å stadig eksponere såret for temperatur- og fuktendringer, kan føre til at helingstiden forlenges. Prøv å «forstyrre» såret minst mulig ved å skifte bandasje så sjeldent som tilrådelig. En bandasje med tilstrekkelig væskehåndtering vil få ned skiftfrekvensen og på mange måter være økonomisk lønnsomt.

Velg en bandasje som oppfyller alle disse kravene.