Hvordan fungerer blå resept?

Blå resept på inkontinensprodukter betyr at du får dekket deler av kostnaden for disse produktene fra myndighetene. Men hvem har rett på blå resept? Blå resept og refusjonsberettigede produkter er …