Inkontinens er svært vanlig både blant kvinner og menn. Tilstanden vil for mange kunne oppleves som plagsom, og kan føre til isolasjon fordi man er redd for luktplager eller lekkasje. Mange opplever at konsekvensene av plagene begrenses betraktelig når man får riktig tilpasset inkontinensutstyr og hjelpemidler.

Maske Bandagist AS har oppgjørsavtalen med Helfo og kan levere medisinsk forbruksmateriell til alle behov. Hos oss kan du komme innom for tips og råd, samt for hjelp med den beste løsningen for deg.

Urinlekkasje hos kvinner

Urinlekkasje (inkontinens) rammer mange kvinner. Mellom 28 og 36 prosent av kvinnene i Norge plages med urinlekkasje– eller ufrivillig vannlating. Trening av bekkenbunnsmuskulaturen hjelper for å forebygge inkontinens i forbindelse med gravidit, både før og etter fødsel.

Inkontinens er i seg selv ikke farlig, men tilstanden kan føre til en rekke plager av fysisk og sosial art som kan få betydelige konsekvenser for selvfølelse, psyke, livskvalitet og livsutfoldelse.

De vanligste formene for urininkontinens er:

 1. Stress-inkontinens: ufrivillig tap av urin under fysisk anstrengelse
 2. ”Urge” inkontinens: ufrivillig tap av urin assosiert med sterk vannlatingstrang.​​

Årsaker

Urinlekkasje hos menn

Tilstanden forekommer i flere ulike former avhengig av årsak:

 • Stressinkontinens: Små mengder urin kommer ved latter, hosting, nysing, løfting eller plutselig bevegelse
 • Urgeinkontinens: Behovet for vannlating oppstår brått og uten foranledning
 • Overflowinkontinens: Blæren er overfylt (tømmes ikke skikkelig) og dette fører til små og hyppige urinavganger, og lekkasje utenom vannlating
 • Refleksinkontinens: Urin begynner automatisk å dryppe når blæren blir full

Inkontinens forekommer sjelden hos yngre menn. Fra 60-65 års alderen øker antallet tilfeller på grunn av prostataplager. Hos de eldste mennene er forekomsten omtrent like høy som blant kvinner.

Årsaker

I mange tilfeller finner man ingen underliggende sykdom ved inkontinens.

Stressinkontinens kan oppstå som følge av en prostataoperasjon, der lukkemuskulaturen i blæren blir skadet. Dette utgjør imidlertid mindre enn 1% av tilfellene. Den vanligste årsaken til denne typen urinlekkasje er nevrologiske sykdommer som blant annet MS.

Urgeinkontinens skyldes at blæretømmingsmuskelen er ustabil. Dette kan igjen skyldes infeksjoner eller forstørret prostata.

Såkalt overflowinkontinens ses ved tilstander der hindringer blokkerer for urinen. Dette forekommer først og fremst ved godartet forstørrelse av prostata, eller ved kreft i prostata. Blæren vil i disse tilfeller overfylles, og av og til “renner det over”.

Refleksinkontinens forekommer ved nevrologiske skader og sykdommer. Pasienter med denne tilstanden har ingen kontroll over vannlatingen, og urinen kommer når trykket i blæren stiger.

Sengevæting – enurese

Sengevæting, som også kalles enurese, er ufrivillig tissing i sengen i en alder der barn normalt holder seg tørre om natten – dvs. fra 5-6 års alderen.

Innen treårsalderen har tre av fire barn lært å bruke toalettet, men i gjennomsnitt har:

 • ett av ti barn sengevætingsuhell i femårsalderen
 • ett av femten barn har sengevætingsuhell i tiårsalderen
 • dagvæting rammer to til fire prosent av syvåringer

Selv om barnets urinlekkasje kan være stressende for dere begge, er det ofte noe barnet vil vokse av seg idet blæren og kroppen utvikler seg. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, er det alltid best å ta en prat med lege eller helsepersonell.

Greit å vite:

 • Barn tisser ikke på seg med vilje
 • Enurese (sengevæting) er en anerkjent medisinsk tilstand
 • Angst er ikke en årsak
 • Det å drikke mindre hjelper ikke
 • Det hjelper ikke å være streng